Fflwcs 2015

FFLWCS HEADER

We are so excited to announce that we will be producing a Youth Dance platform at the 2015 National Eisteddfod in Meifod!

As part of the National Eisteddfod celebrations this year in Meifod, Dawns Powys Dance will be producing a Youth Dance platform, Fflwcs, to showcase groups from across Wales in celebration of young people dancing in Wales. This event will be held on Thursday 6th August during the national Eisteddfod in the dance tent and will be the first ever Youth Dance platform at the Eisteddfod.

So we are calling all youth dance groups in Wales to participate and be a part of this exciting platform, to celebrate youth dance in all its variety of styles and creativity. We would love to have a varied and diverse programme to showcase, and there is no better way to do that than by creating a show combining community youth dancers from all across Wales, to share the stage together.

We want to offer our youth dance participants an opportunity to share their work as part of a national event and create a platform through which youth dance can be celebrated, shared and at its grassroots be a non- competitive opportunity for dancers to perform and showcase their passion for all things dance.

If you would like to be part of this fantastic opportunity and event, download more information and guidelines here.

 Similarly if you have any questions or would like more information please don't hesitate to get in touch with us using any of the contact information provided. To apply and register your interest, please complete this online form 

Fel rhan o ddathliadau'r Eisteddfod Genedlaethol eleni ym Meifod, bydd Dawns Powys yn cynhyrchu llwyfan Dawns Ieuenctid, Fflwcs, i roi sylw i grwpiau o bob cwr o Gymru i ddathlu pobl ifanc yn dawnsio yng Nghymru. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ddydd Iau 6 Awst yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn y babell ddawns a hwn fydd y llwyfan Dawns Ieuenctid cyntaf erioed yn yr Eisteddfod.

Felly, rydym yn galw ar bob grŵp dawns ieuenctid yng Nghymru i gymryd rhan a chyfrannu at y llwyfan cyffrous hwn, i ddathlu dawns ieuenctid yn ei holl arddulliau a'i greadigrwydd amrywiol. Byddem wrth ein bodd o gael rhaglen amrywiol i'w harddangos, ac nid oes ffordd well o wneud hynny na thrwy greu sioe sy'n dod â dawnswyr ieuenctid cymunedol o bob rhan o Gymru at ei gilydd i rannu'r llwyfan.

Rydym am gynnig cyfle i'r rhai sy'n ymwneud â dawns ieuenctid i rannu eu gwaith fel rhan o ddigwyddiad cenedlaethol a chreu llwyfan i ddathlu dawns ieuenctid.  Mae hwn yn gyfle heb fod yn gystadleuol i ddawnswyr berfformio ac arddangos eu brwdfrydedd dros bopeth sy'n ymwneud â dawns.

Gallwch lwytho i lawr y Canllawiau yma

Os oes gennych unrhyw ymholiadau – bach neu fawr, os hoffech fwy o wybodaeth neu sgwrs am rai o agweddau'r dydd / logisteg, cysylltwch â ni yn Dawns Powys! Cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi’r ffurflen ar-lein fer hon.